این واقعا کار می کند, دسیسه یک پایه علمی!

سلام به همه! است داشا, من هستم 23 ساله, من از لتونی هستم, من می خواهم به شما مشاهدات جالب از زندگی به) من شک و تردید در مورد همه چیز جادویی بود: جادوها, جادوها عشق, فساد, و غیره. هری پاتر را تماشا کرد و به این عجایب خندید …. من این موضوعات را در وب سایت مطالعه کردم https://www.zagovorna.ru اما یک بار یکی از دوستان پیشنهاد به استدلال می کنند, و برگزار شد یک مراسم کوچک, باور نکردنی بود, اما کار می کرد, این در بدن من کارگردانی شد به طوری که من برای هفته بعد به او تحریک احساس, و شما چه فکر میکنید? من نمی توانستم بخوابم, نوک سینه من به طور مداوم ایستاده بودند و تمام بدن من می خواستم برای رفتن به دیدار او! در نتیجه اعتراف کردم که دسیسه ها کار می کنند و او این اثر انرژی را خاموش کرد. بنابراین مراقب باشید و چیزهایی را که در عمل مطالعه نکرده اید انکار نکنید) موفق باشید به همه!

متعلقہ